สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ PNS มีเคล็ดลับดีๆ สำหรับ “การออกแบบโครงสร้างจัดเก็บท่อ (Pipe rack)” มาฝากทุกท่านครับ เพราะการทำงานจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น โครงสร้างก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน โครงสร้างจัดเก็บท่อ (Pipe rack) คือโครงสร้างที่มีกลุ่มท่อวางอยู่ โดยท่อนั้นจะขนส่งของไหล (ของเหลว หรือแก๊ส) จากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง เช่น จากโรงงานหนึ่งไปอีกโรงงานหนึ่ง จากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่ง หรือจากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่ง เป็นต้น โครงสร้างจัดเก็บท่อจะมีลักษณะคล้ายสะพาน อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ โดยปกติจะวางกลุ่มท่อจำนวนมากบนโครงสร้างจัดเก็บท่อ โดยนิยมวางกลุ่มท่อแบบเดียวกันไว้ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มท่อกระบวนการผลิต (Process lines) กลุ่มท่อสาธารณูปโภค (Utility lines) และกลุ่มท่อสายไฟ (Cable lines) โดยควรวางกลุ่มท่อที่หนักไว้บนเสาหรืออยู่ใกล้เสาให้มากที่สุด และกลุ่มท่อที่เบาก็ให้ไว้ที่ตำแหน่งตรงกลางของคาน ถ้าโครงสร้างจัดเก็บท่อมีหลายชั้น ควรวางกลุ่มท่อกระบวนการผลิตไว้ที่ชั้นล่าง แต่ถ้าเป็นกลุ่มท่อกระบวนการผลิตที่ร้อน ควรวางไว้ที่ชั้นบน และท่อร้อนที่มีขนาดใหญ่สุดหรือร้อนที่สุดก็ควรวางไว้อยู่ด้านนอกสุด สำหรับกลุ่มท่อสาธารณูปโภคและกลุ่มท่อสายไฟควรวางไว้ชั้นบน ในการออกแบบโครงสร้างจัดเก็บท่อ (Pipe rack)...

สวัสดีครับชาวเพจ PNS ทุกท่าน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกระบวนการที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง ในอุตสาหกรรมโลหะ นั่นคือ “กรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment)” นั่นเองครับ  กรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) คือกระบวนการทางความร้อนที่กระทำต่อโลหะ อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า “การอบชุบ” จะนิยมใช้กรรมวิธีทางความร้อนอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลหะ โดยทั่วไปจะนำโลหะไปให้ความร้อนในเตาเผาที่อุณหภูมิค่าหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะและประเภทของกรรมวิธีทางความร้อนที่เราเลือกใช้ ภายใต้บรรยากาศต่างๆ เช่น บรรยากาศปกติ บรรยากาศไนโตรเจน บรรยากาศที่มีแก๊สเฉื่อย หรือสุญญากาศ เป็นต้น  ซึ่งกรรมวิธีทางความร้อนนั้น จะไม่ทำให้รูปร่างของโลหะเปลี่ยนไป แต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของโลหะ อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของโลหะนั้นครับ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อกรรมวิธีทางความร้อน ได้แก่ ชนิดของโลหะ อุณหภูมิที่ใช้ ระยะเวลาในการให้ความร้อน อัตราการให้ความร้อนและอัตราการเย็นตัว และชนิดของบรรยากาศ กรรมวิธีทางความร้อนมีอยู่หลายวิธี แต่ที่สำคัญๆ ได้แก่กรรมวิธีทางความร้อนที่ใช้กับโลหะในกลุ่มเหล็ก เช่น การอบอ่อน (Annealing) การอบคืนตัว (Tempering) การชุบแข็ง (Hardening) การทำออสเทมเปอริ่ง...

การเชื่อมท่อด้วยกรรมวิธี Electric Resistance Welding สวัสดีครับชาวเพจ PNS ทุกท่าน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ กระบวนการของการเชื่อมท่อกับครับ แต่วันนี้ PNS จะนำเสนอเป็น “การเชื่อมท่อด้วยกรรมวิธี Electric Resistance Welding” จะเป็นอย่างไร ไปติดตามกันครับ การเชื่อมท่อด้วยกรรมวิธี Electric Resistance Welding (ERW) เป็นวิธีที่นิยมมากในการเชื่อมท่อเหล็กกล้า เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง รอยเชื่อมมีความแข็งแรงดี พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความร้อน (HAZ) มีขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้องใช้ลวดเชื่อม ใช้เวลาเชื่อมเร็ว และมีค่าใช้จ่ายไม่แพง กระบวนการเชื่อมเริ่มต้นจากการบีบม้วนแผ่นเหล็กเป็นรูปทรงกระบอก และนำขอบของแผ่นเหล็กทั้งสองด้านมาประกบและจับยึดด้วยแรงดันให้อัดกัน จากนั้นทำการผ่านกระแสไฟฟ้าจากอิเล็กโทรด ที่ขนาดกระแสระหว่าง 100 ถึง 100,000 A โดยให้กระแสตกคร่อมระหว่างขอบทั้งสองของแผ่นเหล็กม้วนที่ประกบกัน ด้วยความต้านทานไฟฟ้า (Electric resistance) สูงสุดที่อยู่บนผิวของขอบทั้งสอง จะทำให้อุณหภูมิที่ขอบเหล็กกล้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิระหว่าง 1,200 และ...

สวัสดีครับทุกท่าน ว่าด้วยเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่อก็มีหลายเรื่องด้วยกัน แต่อีกหนึ่งปัญหาที่ช่างท่อมักประสบพบเจออยู่บ่อยครั้ง นั่นก็คือปัญหา “การกัดกร่อนภายใต้ฉนวน” นั่นเอง รายละเอียดจะเป็นยังไงนั้น วันนี้ PNS จะพาทุกท่านมารู้จักกัน การกัดกร่อนภายใต้ฉนวน (Corrosion under insulation) หรือมักเรียกสั้นๆ ว่า CUI คือการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นกับท่อ และส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบท่อ รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีการหุ้มฉนวนอีกด้วย ซึ่งเป็นการกัดกร่อนที่สร้างความเสียหายอย่างมากกับระบบท่อในโรงงาน เนื่องจากการตรวจเจอความเสียหายประเภทนี้นั้น มักจะพบก็ตอนที่เกิดการกัดกร่อนขั้นรุนแรงแล้ว ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนมากในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ สาเหตุที่พบการกัดกร่อนภายใต้ฉนวนได้ยากนั้น ก็เนื่องจากเราไม่สามารถมองเห็นความเสียหายของท่อที่อยู่ด้านในฉนวนได้ จนกว่าจะมีการเปิดฉนวนที่หุ้มท่อออกมาดูซึ่งจะพบการกัดกร่อนประเภทนี้จำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม โรงไฟฟ้า และโรงงานเคมี รวมถึงท่อที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดซีรีย์ 300 อีกด้วย โดยจะพบลักษณะการกัดกร่อนแบบทั่วไป (General corrosion) หรือแบบเฉพาะพื้นที่ (Localized corrosion) ในเหล็กกล้าคาร์บอน แต่ถ้าเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม จะพบลักษณะการกัดกร่อนแบบหลุม (Pitting corrosion) และแบบการกัดกร่อนร่วมกับความเค้น (Stress-corrosion cracking) การกัดกร่อนภายใต้ฉนวนสาเหตุเกิดจากการที่มีน้ำซึมเข้าไปในเนื้อฉนวน...

วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ดีๆ มากฝากกันเช่นเคย หากพูดถึงชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตท่อ แน่นอนว่าย่อมมีวัสดุที่นำมาผลิตหลากหลาย เช่น ท่อโลหะ ท่อคอนกรีต ท่อพลาสติก และ อื่นๆ ซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในวันนี้ PNS จะมาพูดถึง “ท่อเหล็กหล่อ” กัน ไปดูกันครับว่า ท่อเหล็กหล่อนี้ มันคืออะไร ท่อเหล็กหล่อ (Cast Iron Pipe) หรือบางครั้งเรียกว่าเหล็กหล่อสีเทา เป็นท่อเหล็กที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนในรูปแบบเกร็ดกราไฟต์และซิลิคอน โดยท่อเหล็กหล่อนั้นจะมีสามแบบคือ แบบมาตรฐาน (Standard Weight) แบบไม่มีปลอก (Hubless) และแบบหนาพิเศษ (Extra Heavy) ซึ่งนอกจากท่อเหล็กหล่อธรรมดาแล้วยังมีท่อเหล็กหล่อชนิดพิเศษแบบอื่นอีกด้วย เช่น ท่อเหล็กหล่อกันกรด (Acid Resistant Cast Iron) ซึ่งมีส่วนประกอบของซิลิคอนในปริมาณที่สูงกว่าเหล็กหล่อทั่วไป และมีส่วนประกอบของแมงกานีส ซัลเฟอร์ และคาร์บอน...

สวัสดีเดือนเมษายนครับทุกท่าน วันนี้ PNS มีข้อมูลดีๆ มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคย วันนี้จะเป็นเรื่องของ “การอบอ่อนและการอบคืนตัวของโลหะในกลุ่มเหล็ก” ครับ PNS จะพามาดูกันว่าทั้งสองกระบวนการนี้ มีความแตกต่างกันอย่างไร เริ่มต้นที่ “การอบอ่อน (Annealing)” คือการให้ความร้อนกับเหล็กอย่างช้าๆ ไปจนถึงอุณหภูมิที่กำหนดไว้ (โดยทั่วไปจะอยู่ที่อุณหภูมิ 800 – 850องศาC หรือประมาณ 50องศาC เหนืออุณหภูมิวิกฤต) แล้วคงความร้อนไว้ที่อุณหภูมินั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ความร้อนแผ่กระจายทั่วชิ้นงานครับ หลังจากนั้นก็ทำการลดอุณหภูมิภายในเตาเผาลงอย่างช้าๆ ด้วยอัตราการเย็นตัวคงที่จนถึงระดับอุณหภูมิห้อง โดยในขณะที่ “การอบคืนตัว (Tempering)” จะเป็นการให้ความร้อนกับเหล็กไปที่อุณหภูมิค่าหนึ่งที่ต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤต แล้วคงความร้อนไว้ที่ระดับอุณหภูมินั้นเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะปล่อยให้เย็นตัวลง (โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อความหนาเหล็ก 1 นิ้ว) นอกเหนือจากกระบวนการทางความร้อนที่แตกต่างกันระหว่างการอบอ่อนและการอบคืนตัวแล้ว วัตถุประสงค์ของกรรมวิธีทางความร้อนทั้งสองแบบก็แตกต่างกันอีกด้วยครับ โดยวัตถุประสงค์ของการอบอ่อนก็เพื่อลดความเค้น (Stress) ที่เกิดขึ้นภายในโลหะภายหลังจากผ่านกรรมวิธีขึ้นรูปเย็น (Cold working) ทำให้เหล็กมีโครงสร้างจุลภาคสม่ำเสมอ ช่วยลดแก๊สที่มีอยู่ในเหล็ก ปรับปรุงความสามารถในการกลึงไส (Machinability) และเพิ่มประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า สำหรับการอบคืนตัว จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเหนียว...

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจPNS วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้เรามาพูดถึง “ภาชนะรับความดัน” [Pressure Vessels] กันครับ ไปดูกันว่าภาชนะรับความดันในอุตสาหกรรมนั้นคืออะไร “ภาชนะรับความดัน[Pressure Vessels]” คือภาชนะบรรจุที่มีมีความกดดันต่างจากบรรยากาศ โดยมีความกดดันภายในภาชนะและด้านนอกภาชนะที่แตกต่างกันมากกว่า 1.5 เท่า ของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล โดยในภาคอุตสาหกรรมนั้น ภาชนะรับแรงดันถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต และติดตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมจะใช้ภาชนะรับความดันที่แตกต่างกันตามแต่ชนิดของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น Heat Exchanger , Steam Header , Condenser , Sterilizer , ถังลมอัด , ถังน้ำยาเคมี เป็นต้น จะเห็นได้ว่าภาชนะรับความดันมีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมมากไม่ต่างจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ จึงควรให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการออกแบบและการผลิต เนื่องจากภาชนะรับความดันเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังงานภายในหรือStored Energy สูงและมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดได้ ซึ่งจะมีความอันตรายกับบุคคลและทรัพย์สินได้มากกว่าเครื่องจักรที่ไม่มีความดัน สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับการนำภาชนะรับความดันไปใช้งาน แต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานบังคับใช้ในการออกแบบภาชนะรับความดัน ซึ่งมาตรฐาน ASME Boiler and Pressure...