สวัสดีครับชาวเพจPNSทุกท่าน วันนี้ทางเพจมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลและการเลือกเครื่องสูบน้ำในอุตสาหกรรม [Water Pumping Industries] มาฝากครับ เครื่องสูบน้ำหรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่าปั๊ม (Pump) เป็นอุปกรณ์ทางกลที่ทำการขนส่งของเหลวที่อยู่ภายในท่อหรือถังเก็บ ให้เคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการ โดยการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเพื่อขับมอเตอร์ให้เป็นพลังงานกล ดังนั้นสภาพของมอเตอร์มีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ การตรวจสอบสภาพการใช้งานและบำรุงรักษามอเตอร์เป็นประจำสม่ำเสมอ จะช่วยยืดอายุการใช้งาน และรักษาระดับประสิทธิภาพของมอเตอร์ให้คงที่ตลอดอายุการใช้งาน แนวทางในการดูแลตรวจสภาพมอเตอร์ของเครื่องสูบน้ำสามารถทำได้ดังนี้ 1. ตรวจสอบประจำวัน/สัปดาห์ • ตรวจสอบ ฟังเสียง ความผิดปกติของมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ • จดบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า และค่ากำลังไฟฟ้า • จดบันทึกค่าแรงดันน้ำ ทั้งด้านดูดและด้านจ่าย 2. ตรวจสอบประจำทุก 3 เดือน • ตรวจสอบ และปรับแต่งน้ำเลี้ยงคอเพลา • ตรวจสอบความร้อนของมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ • ตรวจสอบ และทำความสะอาดสเตรนเนอร์ (Strainer) • ตรวจสอบสภาพยางที่จุดต่อ/ข้อต่อ 3. ตรวจสอบประจำทุก 6 เดือนหรือ 1 ปี • ตรวจสอบ และขันจุดต่อต่างๆของระบบไฟฟ้า • ตรวจสอบสายไฟควบคุมและสายกราวด์ • ตรวจสอบแบริ่งของชุดมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ • ตรวจสอบระบบหล่อลื่น • ตรวจสอบสภาพสปริง •...

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจPNS วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝาก โดยครั้งนี้เป็นเรื่องของ “สิ่งสำคัญในการออกแบบระบบท่อน้ำ” [(Water piping system] ไปดูกันว่าสิ่งสำคัญของการออกแบบระบบท่อน้ำนั้นมีอะไรกันบ้าง ในการออกแบบระบบท่อน้ำ (Water piping system) จะมีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ • ความดันลด (ความดันสุญเสีย) (Pressure drop/loss) ของน้ำในท่อ เมื่อไหลผ่านท่อ ข้อต่อ และวาล์ว • อัตราความดันลดของน้ำในท่อ • ความเร็วของน้ำที่ไหลในท่อ โดยความดันลดของน้ำที่ไหลผ่านท่อจะขึ้นอยู่กับความเร็วของน้ำ ขนาดท่อ ลักษณะพื้นผิวของผนังท่อ และความยาวของท่อ ในการคำนวณหาขนาดความดันลดในระบบท่อ จะต้องคำนวณหาขนาดความดันลดที่เกิดจากน้ำที่ไหลผ่านข้อต่อ วาล์ว และอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งอยู่ในระบบท่อด้วย ส่วนอัตราความดันลดของน้ำในท่อ จะเกิดจากการเปลี่ยนขนาดของท่อจากท่อขนาดใหญ่เป็นท่อขนาดเล็ก ถ้ามีการลดขนาดท่อให้เล็กเกินไป ก็จะทำให้ความดันลดเพิ่มขึ้นอย่างมากจนทำให้อัตราการไหลของน้ำลดลง และสำหรับความเร็วของน้ำในท่อนั้น จะต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้งาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการสึกกร่อน (Erosion) และการกัดกร่อน (Corrosion) ในท่อ เนื่องจากการใช้งานบางอย่างต้องการระดับความเร็วของน้ำที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสียหายจากการสึกกร่อนและการกัดกร่อนให้มากที่สุดด้วย และถ้าหากพูดถึงน้ำที่ไหลในท่อน้ำสำหรับอาคารบ้านเรือนก็จะถูกกำหนดให้มีขนาดความเร็วที่เหมาะสมช่วงหนึ่ง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด และในขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความดันลด...

Rupture disk คืออะไร? สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ PNS มีข้อมูลดีๆทางวิศวกรรม มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของ “Rupture disk” ครับ...

สวัสดีครับชาวเพจ PNS ทุกท่าน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ วัสดุชิ้นส่วนที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง ในอุตสาหกรรม นั่นก็คือ “ข้อต่อลดขนาด (Reducer)” นั่นเองครับ ข้อต่อลดขนาด (Reducer) เป็นข้อต่อท่อ (Pipe fitting) ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อท่อสองท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน สามารถแบ่งข้อต่อลดขนาดได้ 2 ประเภท ได้แก่ ข้อต่อลดขนาดแบบตรงศูนย์ (Concentric reducer) และข้อต่อลดขนาดแบบเยื้องศูนย์ (Eccentric reducer) ข้อต่อลดขนาดแบบตรงศูนย์จะใช้เชื่อมต่อท่อโดยให้เส้นแนวกลาง (Centerline) ของท่อทั้งสองอยู่ตรงกัน โดยมีการลดขนาดทีละน้อยในแนวเฉียง สำหรับในกรณีของ ข้อต่อลดขนาดแบบเยื้องศูนย์ จะมีการเชื่อมต่อท่อโดยตำแหน่งของท่อทั้งสองไม่ต้องมีเส้นแนวกลางที่ตรงกัน ข้อต่อลดขนาดทั้งสองแบบนี้มีให้เลือกทั้งแบบมีตะเข็บและไม่มีตะเข็บ โดยทั่วไปในงานระบบท่อที่ต่อเข้ากับปั๊ม จะติดตั้งข้อต่อลดขนาดแบบเยื้องศูนย์ที่ทางเข้าปั๊ม (Pump suction) โดยให้ด้านเรียบของข้อต่อลดขนาดนี้อยู่ด้านบน เพื่อป้องกันไม่ให้ฟองอากาศหลุดเข้าไปในปั๊ม และติดตั้งข้อต่อลดขนาดแบบตรงศูนย์ที่ทางออกของปั๊ม (Pump discharge) ติดตามเกร็ดความรู้ใหม่ๆ จาก PNS เกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรรม ได้ที่เพจเลยนะครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก...

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจPNS วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้เรามาพูดถึง “ภาชนะรับความดัน” [Pressure Vessels] กันครับ ไปดูกันว่าภาชนะรับความดันในอุตสาหกรรมนั้นคืออะไร “ภาชนะรับความดัน[Pressure Vessels]” คือภาชนะบรรจุที่มีมีความกดดันต่างจากบรรยากาศ โดยมีความกดดันภายในภาชนะและด้านนอกภาชนะที่แตกต่างกันมากกว่า 1.5 เท่า ของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล โดยในภาคอุตสาหกรรมนั้น ภาชนะรับแรงดันถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต และติดตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมจะใช้ภาชนะรับความดันที่แตกต่างกันตามแต่ชนิดของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น Heat Exchanger , Steam Header , Condenser , Sterilizer , ถังลมอัด , ถังน้ำยาเคมี เป็นต้น จะเห็นได้ว่าภาชนะรับความดันมีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมมากไม่ต่างจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ จึงควรให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการออกแบบและการผลิต เนื่องจากภาชนะรับความดันเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังงานภายในหรือStored Energy สูงและมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดได้ ซึ่งจะมีความอันตรายกับบุคคลและทรัพย์สินได้มากกว่าเครื่องจักรที่ไม่มีความดัน สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับการนำภาชนะรับความดันไปใช้งาน แต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานบังคับใช้ในการออกแบบภาชนะรับความดัน ซึ่งมาตรฐาน ASME Boiler and Pressure...

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ PNS มีข้อมูลดี ๆ ทางวิศวกรรม มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของ “ระดับชั้นความดัน (Pressure rating)” ครับ ไปดูกันครับว่าระดับชั้นความดัน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ระดับชั้นความดัน (Pressure rating) หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่า Pressure class คือขนาดความดันสูงสุด (Maximum pressure) ที่สามารถใช้ได้ในท่อ วาล์ว หน้าแปลน และอุปกรณ์ที่รับความดันที่ติดในระบบท่อ (Fitting) ที่อุณหภูมินั้น ๆ ในสภาวะปกติ ค่าความดันสูงสุดนี้อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) การบอกระดับชั้นความดันของท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้วิศวกรสามารถเลือกใช้วัสดุท่อหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานได้ ตามมาตรฐาน ANSI Standard B16.34 ได้กำหนดขนาดระดับชั้นความดันไว้ 6 ระดับ ได้แก่...

กรรมวิธีทางความร้อนหลังการเชื่อม (Post weld heat treatment, PWHT) สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ PNS มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกรรมวิธีทางวิศวกรรมมาฝากครับ ซึ่งก็คือ “กรรมวิธีทางความร้อนหลังการเชื่อม หรือ Post weld heat treatment (PWHT)” นั่นเองครับ จะเป็นยังไง ไปอ่านกันเลยครับ กรรมวิธีทางความร้อนหลังการเชื่อม หรือ Post weld heat treatment (PWHT) เป็นการให้ความร้อนกับชิ้นงานที่ผ่านการเชื่อมตรงบริเวณรอยแนวเชื่อม เพื่อที่จะลดความเค้นตกค้าง (Residual stress) ลดความแข็ง(Hardness) ของบริเวณที่ได้รับผลทางความร้อน(Heat-affected zone, HAZ) และกำจัดแก๊สไฮโดรเจนที่ละลายอยู่ในเนื้อโลหะ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสมต่ำ) ซึ่งจะทำให้ความเหนียว(Ductility) และความแกร่ง(Toughness) ของโลหะเพิ่มขึ้น ในกรณีของเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทเนติก (Austenitic stainless steel) ที่ต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง การทำ PWHT...

ทุกคนทราบกันดีใช่ไหมครับ ว่าวิศวกรรมนั้นมีหลากหลายสาขาออกไป วันนี้ PNS จะพาทุกท่านมารู้กันว่า “วิศวกรรมระบบท่อ (Piping engineering)” นั้น ทำงานเกี่ยวกับอะไรกันบ้าง วิศวกรรมระบบท่อจะเกี่ยวข้องกับงานท่อและอุปกรณ์ที่เชื่อมติดกับระบบท่อทั้งหมด ซึ่งจะอยู่ทั้งภายในโรงงานหรือพื้นที่ที่โรงงานนั้นตั้งอยู่ โดยลักษณะงานของวิศวกรรมระบบท่อในภาพรวมจะเกี่ยวข้องกับ • การเลือกท่อที่ทำจากวัสดุ (Pipe material) ที่เหมาะสม และเลือกขนาดท่อและความหนาของท่อ (Pipe sizing) ที่เหมาะสมกับงาน • การออกแบบแนวท่อ (Pipe layout) และเดินเส้นท่อโดยให้ของไหลสามารถไหลได้ตามที่ต้องการ และมีความดันสูญเสีย (Pressure loss) ในระบบท่อให้น้อยที่สุด • การออกแบบและติดตั้งโครงสร้างหนุนท่อ (Pipe support) และรางรับท่อ (Pipe rack) เพื่อให้ระบบท่อสามารถทำงานได้อย่างแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย • การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของระบบท่อให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility analysis) เพียงพอต่อการใช้งาน • การติดตั้งและประกอบระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อ เช่น ข้อต่อ วาล์ว...

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ PNS มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับ “Piping กับ Pipeline” เพราะบ่อยครั้งที่วิศวกรมักจะสับสนเมื่อใช้คำว่า Piping หรือ Pipeline ที่จริงแล้วคำศัพท์ทั้งคู่หมายถึงเส้นท่อที่ใช้ในการขนส่งของไหล (ของเหลวและแก๊ส รวมทั้งของไหลประเภท Slurry ซึ่งเป็นส่วนผสมของของเหลวกับของแข็ง) “Piping” - คำว่า Piping จะใช้กับระบบท่อที่ซับซ้อนที่อยู่ในโรงงานหรือระหว่างโรงงานที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และส่วนใหญ่จะตั้งอยู่เหนือพื้นดิน โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5” ถึง 80” และเชื่อมต่อกับข้อต่อ (Fitting) วาล์ว และเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ เช่นเดียวกับอุปกรณ์การผลิตมากมาย โดยมีมาตรฐาน Code ที่นิยมใช้กับ Piping ได้แก่ ASME B31.1 หรือ ASME B31.3 “Pipeline” - ในขณะที่ Pipeline จะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย...

สวัสดีครับเพื่อนๆชาววิศวกรทุกท่าน วันนี้ เพจPNS ก็มีเกร็ดความรู้มาฝากอีกเช่นเคย โดยในวันนี้จะเป็นเรื่อง “Pipe กับ Tube” สงสัยกันไหมครับว่า "ท่อ" และ "ท่อ" ต่างกันอย่างไร เพราะคำว่า Pipe และ Tube นั้นมีความหมายเหมือนกันในภาษาไทยที่แปลว่าว่า “ท่อ” แต่ในการเลือกใช้และการใช้งานของทั้งสองนั้นจะแตกต่างกัน โดยคำว่า “Pipe” จะหมายถึงท่อกลวงทรงกระบอก ที่บอกขนาดโดยบอกเป็น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระบุ Nominal pipe size (NPS) หรือ Diameter nominal (DN) ซึ่งเป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบคร่าวๆ และใช้คำว่า Schedule (Sch) number เป็นการบอกขนาดความหนาของท่อ โดยค่าของ NPS และ Schedule number นั้น จะดูได้จากตารางแสดงขนาดและความหนาของ Pipe...