เกี่ยวกับผู้สอน

รองศาสตราจารย์
ดร. เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
(อาจารย์กอล์ฟ)

ประวัติ

นอกจากนี้ ยังเป็นสามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล (กล.3716) และที่ปรึกษา และผู้ชำนาญด้านพลังงานในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ของกรมพัมนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และเป็น วิทยากรอบรมประจำให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน หลายแห่งเช่น SCG, PTTGC, Adance Agro, Cargill Meats, Jarken Group, และวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวรรกรมให้กับบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการหลายแห่ง

คอร์สอบรมเรียนรู้ครบเรื่องเรื่องระบบอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกรทั่วประเทศและผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ชมวีดีโอผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรม