Pressur Rating

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ PNS มีข้อมูลดี ๆ ทางวิศวกรรม มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของ “ระดับชั้นความดัน (Pressure rating)” ครับ ไปดูกันครับว่าระดับชั้นความดัน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ระดับชั้นความดัน (Pressure rating) หรืออาจเรียกได้อีกอย่างว่า Pressure class คือขนาดความดันสูงสุด (Maximum pressure) ที่สามารถใช้ได้ในท่อ วาล์ว หน้าแปลน และอุปกรณ์ที่รับความดันที่ติดในระบบท่อ (Fitting) ที่อุณหภูมินั้น ๆ ในสภาวะปกติ ค่าความดันสูงสุดนี้อาจเรียกอีกอย่างได้ว่า Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) การบอกระดับชั้นความดันของท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้วิศวกรสามารถเลือกใช้วัสดุท่อหรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานได้
ตามมาตรฐาน ANSI Standard B16.34 ได้กำหนดขนาดระดับชั้นความดันไว้ 6 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้น 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 โดยตัวเลขระดับชั้นความดันที่สูงขึ้น จะหมายถึงความหนาของท่อ วาล์ว หน้าแปลน และอุปกรณ์ที่รับความดันที่ติดในระบบท่อ ที่ต้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถใช้งานที่ระดับความดันที่สูงขึ้นนั้นได้โดยไม่เกิดความเสียหาย
อย่างไรก็ตาม ขนาดความดันสูงสุดในระดับชั้นความดันจะเปลี่ยนไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิสูงขึ้น ความดันสูงสุดที่สามารถใช้ได้จะมีขนาดลดลง การเลือกใช้ท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ระดับชั้นความดันที่เหมาะสมกับงาน จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การติดตั้ง และการบำรุงรักษา รวมถึงสามารถประหยัดขนาดพื้นที่ที่ใช้งานด้วย

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย