Heat Treatment

สวัสดีครับชาวเพจ PNS ทุกท่าน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกระบวนการที่สำคัญอีกหนึ่งอย่าง ในอุตสาหกรรมโลหะ นั่นคือกรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment)” นั่นเองครับ 

กรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) คือกระบวนการทางความร้อนที่กระทำต่อโลหะ อาจเรียกอีกอย่างได้ว่าการอบชุบจะนิยมใช้กรรมวิธีทางความร้อนอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมโลหะ โดยทั่วไปจะนำโลหะไปให้ความร้อนในเตาเผาที่อุณหภูมิค่าหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะและประเภทของกรรมวิธีทางความร้อนที่เราเลือกใช้ ภายใต้บรรยากาศต่างๆ เช่น บรรยากาศปกติ บรรยากาศไนโตรเจน บรรยากาศที่มีแก๊สเฉื่อย หรือสุญญากาศ เป็นต้น 

ซึ่งกรรมวิธีทางความร้อนนั้น จะไม่ทำให้รูปร่างของโลหะเปลี่ยนไป แต่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคของโลหะ อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของโลหะนั้นครับ

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อกรรมวิธีทางความร้อน ได้แก่ ชนิดของโลหะ อุณหภูมิที่ใช้ ระยะเวลาในการให้ความร้อน อัตราการให้ความร้อนและอัตราการเย็นตัว และชนิดของบรรยากาศ กรรมวิธีทางความร้อนมีอยู่หลายวิธี แต่ที่สำคัญๆ ได้แก่กรรมวิธีทางความร้อนที่ใช้กับโลหะในกลุ่มเหล็ก เช่น การอบอ่อน (Annealing) การอบคืนตัว (Tempering) การชุบแข็ง (Hardening) การทำออสเทมเปอริ่ง (Austempering) และการทำมาร์เทมเปอริ่ง (Martempering) นั่นเอง

ติดตามเกร็ดความรู้ใหม่ๆ จาก PNS เกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรรม ได้ที่เพจเลยนะครับ 

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย