เหล็กกล้าไร้สนิม

ความแตกต่างระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 และ 316L

วันนี้จะเป็นเรื่องของ “เหล็กกล้าไร้สนิม” ครับเพราะไม่ใช่แค่ความชำนาญของวิศวกรเท่านั้นที่สำคัญ แต่การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เรามาดูกันว่า “เหล็กกล้าไร้สนิม” นั้น มันสำคัญอย่างไร

ตามมาตรฐานการแบ่งประเภทเกรดของเหล็กกล้าไร้สนิมจาก American Iron and Steel Institute (AISI) นั้น เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316 และ 316L จะอยู่ในกลุ่มออสทินิติก (Austenitic) และพบว่ามีความแตกต่างระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมสองเกรดนี้เท่านั้นที่ปริมาณของธาตุคาร์บอน(Carbon)
โดยเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด “316” จะกำหนดปริมาณคาร์บอนไว้ไม่เกิน 0.08 wt.% ส่วนในเหล็กกล้าไร้สนิม “เกรด 316L” ตัวย่อ L นั้นย่อมาจาก ปริมาณคาร์บอนที่น้อยกว่า (Lower carbon content) ซึ่งจะกำหนดปริมาณคาร์บอนไว้ให้ไม่เกิน 0.030 wt.% ดังนั้นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L จะมีปริมาณคาร์บอนในเหล็กต่ำมากๆ
การมีปริมาณคาร์บอนต่ำมากเช่นนี้ จะช่วยป้องกันปัญหาการกัดกร่อนตามขอบเกรน (Intergranular corrosion) หรือการกัดกร่อนระหว่างผลึก (intercrystalline corrosion) หรือการเสื่อมสภาพของรอยเชื่อม (Weld decay) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เหล็กกล้าไร้สนิมได้รับความร้อนที่ช่วงอุณหภูมิ 450 – 850°C ในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนรุนแรงเป็นระยะเวลาหลายนาที จะทำให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นตามขอบเกรน
ยกตัวอย่างเช่น การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิมประเภทนี้ นอกจากประโยชน์ที่ได้จากการมีปริมาณคาร์บอนต่ำมากในเหล็กกล้าไร้สนิม ก็คือ การเสียรูป (Deformation) ของเหล็กกล้าไร้สนิม 316L จะดีกว่า ทำให้ใช้แรงต่ำกว่าในการจับชิ้นงาน และจะมีผลจากการดีดตัวกลับ (Spring back) ที่น้อยกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ต้องมีการจับชิ้นงานในระหว่างการเชื่อมนั่นเอง
เห็นไหมครับว่าการเลือกใช้วัสดุให้ตรงกับการใช้งานสำคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานของเราได้เป็นอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย