อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่าน

อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่าน (Flame arrester)

สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ PNS ข้อมูลดีๆทางวิศวกรรม มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับ วันนี้จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างในโรงงานอุตสาหกรรม นั่นก็คือ “อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่าน” นั่นเอง…ว่าแต่ อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่าน นี่มันคืออะไร และมันสำคัญอย่างไร PNS มีคำตอบมาให้แล้วครับ

อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่าน (Flame arrester) หรืออาจเรียกว่า Deflagration arrester หรือ Flame trap เป็นอุปกรณ์ทางกลที่นิยมใช้ติดตั้งที่จุดเชื่อมต่อของท่อในระบบ หรือที่จุดเปิดของระบบท่อ เช่น ที่บริเวณปลายท่อที่ติดกับอุปกรณ์การผลิต
อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่านจะทำงานโดยปล่อยให้ของไหลที่ติดไฟง่าย (Flammable fluids) ไหลผ่านตัวมันได้ แต่จะหยุดกั้นไม่ให้เปลวไฟที่เกิดขึ้นในระบบท่อ สามารถผ่านไปได้ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการระเบิด
การทำงานของอุปกรณ์ป้องกันไฟผ่าน ใช้หลักการของการถ่ายเทความร้อนของเปลวไฟที่พยายามเคลื่อนที่ผ่านตัวกรองโลหะ (Metal filter) ที่ทำเป็นช่องผ่านขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อเปลวไฟเคลื่อนที่ผ่านตัวกรองก็จะแตกตัวเป็นเปลวไฟขนาดเล็กจำนวนมากตามช่องผ่านในตัวกรอง ค่าการนำความร้อนสูง (Heat conductivity) และค่าความจุความร้อนสูง (Heat capacity) ของโลหะที่ทำตัวกรอง ทำให้อุณหภูมิของเปลวไฟเหล่านี้ลดลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการถ่ายเทความร้อนของตัวกรอง จนในที่สุดเปลวไฟก็ดับลง
อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่านเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตหรือขนส่งเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายผ่านระบบท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส และปิโตรเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟผ่านจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่กระจายของไฟไปสู่จุดอื่นของระบบท่อ ทำให้จำกัดขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงงาน อันเป็นผลให้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย