สาเหตุของความเสียหาย (Failure)

สาเหตุของความเสียหาย (Failure)

สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ PNS มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นในโรงงาน หรือ สถานที่ประกอบการของ วงการวิศวกรรมมาฝากทุกท่านครับ แน่นอนว่า “ความเสียหาย” เป็นสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับทุกที่อยู่เสมอ วันนี้ PNS ได้รวบรวม สาเหตุของความเสียหาย มาฝากทุกท่านกันครับ
มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในวัสดุ โครงสร้าง หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องจักร โดยปัจจัยสำคัญหลักๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดความเสียหายนั้น ได้แก่
• การใช้งานหรือการทำงานที่ผิดปกติ ไม่ถูกต้อง
• สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม
• การบำรุงรักษา (Maintenance) ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
• การตรวจสอบหรือการทดสอบที่ไม่เหมาะสม
• ความผิดพลาดในการประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์
• ความผิดพลาดในการผลิต
• ความผิดพลาดในการออกแบบ
สาเหตุที่กล่าวมานั้น เป็นปัจจัยหลักๆ ที่มักเป็นสาเหตุของการเกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้น เมื่อทุกท่านทราบถึงสาเหตุแล้ว เรามาสามารถเตรียมการ เตรียมตัว และตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดตามมาได้ โดยเริ่มจากการวางแผน และวิเคราะห์ให้รอบด้าน นั่นจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีและลดปัญหาที่ตามมาครับ

ติดตามเกร็ดความรู้ใหม่ๆ จาก PNS เกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรรม ได้ที่เพจเลยนะครับ
ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย