มาตรฐาน ASME B31.3 – Process Piping

มาตรฐาน ASME B31.3 – Process Piping

สวัสดีครับทุกท่าน ว่าด้วยเรื่องการออกแบบระบบท่อกระบวนการผลิตในโรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา จะอ้างอิงและปฏิบัติตามโค้ดและมาตรฐานต่างๆ ในการออกแบบ (Code and Standard) เพื่อให้มีความสมบูรณ์และความปลอดภัยในการใช้งาน

โดยโค้ดและมาตรฐานสำคัญเหล่านี้ได้แก่
• ASME: American Society of Mechanical
Engineers
• ANSI: American National Standardization
Institute
• ASTM: American Society of Testing Materials
• API: American Petroleum Institute (สำหรับ
อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส)
โดยมาตรฐานพื้นฐานที่ใช้ในระบบท่อจะนิยมอ้างอิงจาก ASME B31 Code ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบท่อที่มีความดัน (Pressure piping) ซึ่งทางเพจ PNS จะมาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานระบบท่อที่เป็นมาตรฐานสากลใช้กันทั่วทุกโรงงาน นั่นก็คือ ASME B31.3 นั่นเองครับ หลายท่านที่ยังไม่ทราบวันนี้ PNS จะพาทุกท่านไปรู้จักกันครับ
“ASME B31.3 – Process Piping” เป็นมาตรฐาน หรือ Code ที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อในกระบวนการผลิตภายใต้ความดัน สำหรับนำไปปฏิบัติใช้ในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงงานเคมี และโรงงานผลิตทั่วๆไป เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานกระดาษ โรงงานผลิตยา เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้งานของระบบท่อ โดยใน Code จะระบุข้อบังคับในการออกแบบและการใช้งานระบบท่อ เริ่มตั้งแต่วิธีการออกแบบระบบท่อ เงื่อนไขในการออกแบบ การเลือกวัสดุท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การประกอบท่อ การติดตั้งระบบท่อ ไปจนถึงการตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ
โดย ASME B31.3 Code นั้น สามารถใช้กับของไหลได้เกือบทุกประเภท ได้แก่ สารเคมีทุกชนิด น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ น้ำ ไอน้ำ อากาศ แก๊ส ของเหลวที่ผสมอนุภาคของแข็ง สารทำความเย็น ตลอดจนของเหลวที่อุณหภูมิต่ำมากๆ (Cryogenic) โดยทั่วไปจะมีการทบทวน (Review) และปรับปรุงเนื้อหาใหม่ๆ รวมทั้งตัดเนื้อหาที่ไม่สำคัญหรือไม่ทันสมัยออกไปเป็นประจำทุกๆ 2-3 ปี นั่นเองคร
ติดตามเกร็ดความรู้ใหม่ๆ จาก PNS เกี่ยวกับความรู้ทางวิศวกรรม ได้ที่เพจเลยนะครับ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย