ภาชนะรับความดัน [Pressure Vessels]

สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพจPNS วันนี้มีเกร็ดความรู้เล็กน้อยมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยวันนี้เรามาพูดถึง “ภาชนะรับความดัน” [Pressure Vessels] กันครับ ไปดูกันว่าภาชนะรับความดันในอุตสาหกรรมนั้นคืออะไร
“ภาชนะรับความดัน[Pressure Vessels]” คือภาชนะบรรจุที่มีมีความกดดันต่างจากบรรยากาศ โดยมีความกดดันภายในภาชนะและด้านนอกภาชนะที่แตกต่างกันมากกว่า 1.5 เท่า ของความดันบรรยากาศที่ระดับน้ำทะเล โดยในภาคอุตสาหกรรมนั้น ภาชนะรับแรงดันถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิต และติดตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมจะใช้ภาชนะรับความดันที่แตกต่างกันตามแต่ชนิดของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น Heat Exchanger , Steam Header , Condenser , Sterilizer , ถังลมอัด , ถังน้ำยาเคมี เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าภาชนะรับความดันมีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมมากไม่ต่างจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆ จึงควรให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการออกแบบและการผลิต เนื่องจากภาชนะรับความดันเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังงานภายในหรือStored Energy สูงและมีโอกาสที่จะเกิดการระเบิดได้ ซึ่งจะมีความอันตรายกับบุคคลและทรัพย์สินได้มากกว่าเครื่องจักรที่ไม่มีความดัน
สำหรับในประเทศไทยนั้น ได้มีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับการนำภาชนะรับความดันไปใช้งาน แต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานบังคับใช้ในการออกแบบภาชนะรับความดัน ซึ่งมาตรฐาน ASME Boiler and Pressure Code เป็นมาตรฐานที่หน่วยงานของรัฐให้การรับรอง และเป็นมาตรฐานที่หน่วยงานเอกชนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้มากที่สุด
สรุปแล้วภาชนะรับความดันถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จึงควรให้ความสำคัญต่อการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานของแต่ละชนิดอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ หากบทความนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆ รบกวนกดไลค์กดแชร์เพจ PNS ให้ด้วยนะครับ
เครดิตรูปภาพจาก www.inspection-academy.org